SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

BIP
  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Szanowni Państwo, 

 Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym tj. od 24.06.2019 r. do 30.08.2019 r. 
Sekretariat Poradni będzie czynny w godzinach:

·    Poniedziałki –  8:00 – 18:00

·    Wtorki, Środy, Czwartki i Piątki –  8:00 – 15:00

 Za utrudnienia przepraszamy, SPPPPK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego ul. Zakątek 2, 30-076 Kraków

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych którym jest mgr Michał Matysik. Kontakt z inspektorem  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@poczta.onet.eu        

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych podmiotu - na podstawie Art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r oraz obowiązujących przepisów prawa w zakresie zgodnym z wykonywaniem zadań statutowych placówki

4) Odbiorcą danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, jak również podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji świadczonych usług i zadań statutowych oraz realizujące inne zlecenia związane z działalnością Administratora.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej wycofania, za wyjątkiem gdy obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

( w sytuacji w której zgoda jest podstawą przetwarzania danych)

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacjach wynikających z przepisów prawa, w pozostałych przypadkach dobrowolne,

9) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane przy użyciu  zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji (profilowania)

10) Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej