SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)


22.03.2018r. (czwartek)  SEKRETARIAT PORADNI BĘDZIE CZYNNY  W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 

 


Od dnia 27 listopada 2017 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie realizuje w powiecie krakowskim, zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO). Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W KRAKOWIE
 

Serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z pomocy specjalistów, którzy otoczą Państwa i Wasze dzieci troskliwą opieką oraz profesjonalnym podejściem.

 

 

Do kogo skierowana jest pomoc?

Nasza placówka udziela kompleksowego wsparcia:

 • matkom w ciąży u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe dziecka
 • dzieciom z niepełnosprawnością oraz zagrożeniem jej wystąpienia, od chwili urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3)
 • rodzinom dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności

 

W jaki sposób pomagamy?

 • udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, oraz możliwości leczenia i wspierania jego rozwoju, wsparcia psychologicznego ukierunkowanego na poradzenie sobie z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka
 • wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom oraz rodzicom, w ramach działów administracji rządowej w zakresie edukacji, zdrowia i pomocy społecznej
 • prowadzimy diagnozę oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej
 • organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapewniające stymulację i podnoszenie szans rozwojowych dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, logopedów i innych specjalistów
 • koordynujemy korzystanie z usług specjalistów, w tym:
  • zbieramy i upowszechniamy informacje o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzimy akcję informacyjną,
  • monitorujemy działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania!

Osoby, które chcą skorzystać z oferty ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
518 989 259 lub mailowy pod adresem: sppp@vp.pl