SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

BIP
  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Platforma Badania Zmysłów to nowoczesny sprzęt stworzony przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, umożliwiający przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy. Platforma Badania Zmysłów służy także do badań audiometrycznych i testów wykrywających centralne zaburzenia słuchu.

Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą PBZ jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy zapobiega istotnym problemom rozwojowym i trudnościom szkolnym dziecka. Prawidłowe funkcjonowanie słuchu, wzroku i mowy stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Badania przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Przesiewowe badania Platformą Badania Zmysłów wykonujemy na terenie szkół i przedszkoli. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie placówki  na badania w celu ustalenia terminu. Przed przyjazdem pracownika poradni konieczne jest zgromadzenie pisemnych zgód rodziców na przeprowadzenie badań dzieci.