SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Zajęcia przedstawiają w atrakcyjny i przystępny sposób najważniejsze zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji zawodowych. Obejmują m.in. prezentację multimedialną, ćwiczenia aktywizujące, arkusze do samobadania, materiały informacyjne dla każdego ucznia, itp.
 

Nasza poradnia na stałe proponuje ofertę w postaci dwóch spotkań dla III klas gimnazjum:

1. „Budowanie świadomości zawodowej”

Uczniowie na tym spotkaniu poznają czynniki ułatwiające podjęcie właściwej decyzji zawodowej. Budują pełniejszy obraz własnej osoby oraz wstępnie określają swoje predyspozycje zawodowe. Zajęcia zapoznają młodzież również z podstawowymi prawami rządzącymi rynkiem pracy, zwracają uwagę na problem bezrobocia wśród młodych, przybliżają aktualne trendy, wymogi i kierunki zmian, ze szczególnym akcentem na zawody przyszłości.

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne.

Maksymalna liczba uczestników to jeden zespół klasowy.

Proponowany czas realizacji to I semestr roku szkolnego.

2. „W labiryncie ścieżek kształcenia”

Uczniom na tym spotkaniu w prosty sposób przypominane są fakty związane
z nadchodzącymi egzaminami gimnazjalnymi, poruszane są zagadnienia związane
z punktacją, terminarzem i procedurą rekrutacji do szkół. Uczestnicy zapoznają się również z rzeczywistością szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz możliwymi ścieżkami kształcenia, dzięki czemu z większą świadomością mogą dokonać wyborów edukacyjno-zawodowych.

Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne.

Maksymalna liczba uczestników to jeden zespół klasowy.

Proponowany czas realizacji to II semestr roku szkolnego.Realizujemy także zajęcia o innej tematyce i skierowane do pozostałych grup wiekowych (młodsze klasy gimnazjum, klasy ponadgimnazjalne). Szczegóły ustalane są indywidualnie po zgłoszeniu.

Młodzież musi mieć pisemną zgodę rodzica na uczestniczenie w zajęciach i udostępnienie numerów PESEL w celu przetworzenia danych przez poradnię. Odpowiedni formularz zostanie przekazany drogą elektroniczną po przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu terminu spotkania.

Zajęcia realizowane są bezpłatnie na terenie macierzystych szkół uczniów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Szkoła proszone są jedynie o pokrycie kosztów delegacji pracownika poradni (0,8358zł/km).

Szkoły są proszone o JAK NAJSZYBSZE zgłaszanie się, aby poradnia mogła zagwarantować dostępność terminów. 

Dodatkowych informacji udziela oraz zapisów dokonuje mgr Michalina Markowicz - psycholog, doradca zawodowy