SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Program „EFEKTYWNA NAUKA” dedykowany jest uczniom klas VI szkoły podstawowej i gimnazjalistom, którzy nie potrafią się uczyć, przez co nie osiągają wyników na miarę swoich możliwości.

Głównym tematem zajęć jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jak się uczyć, by odnieść sukces w szkole?” Uczestnicy poznają tajniki efektywnego uczenia się i dowiadują się, jak w praktyce stosować wszystkie wskazówki. Młodzież ma też okazję nabrać pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Zajęcia odbywają się na terenie filii poradni w Słomnikach. Grupa może liczyć maksymalnie 6 osób. Program składa się z cyklu od 12 do 14 zajęć warsztatowych. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny i odbywa się raz w tygodniu. Szczegółowy plan zajęć wraz z harmonogramem spotkań każdy z uczestników otrzymuje w dniu rozpoczęcia.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (12 442 69 80) lub osobiście w sekretariacie filii poradni w Słomnikach.

Prowadząca zajęcia: mgr Lucyna Zielińska.