SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Grupa profilaktyczno-terapeutyczna „Kocham siebie – kocham świat” skierowana jest do uczniów klas IV-VI - nieśmiałych, niepewnych siebie, lękowych, mających trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami.

Program zajęć został opracowany z myślą o następujących celach:

 • wzmocnienie  poczucia własnej wartości dziecka
 • budowanie  pewności siebie
 • pomoc dziecku w przełamaniu lęków
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem.
 • zwiększenie aktywności w szkole

Zajęcia organizowane są dla uczniów z klas IV – VI szkoły podstawowej.

Grupa liczy  6-8 osób.

Planowany cykl 10 spotkań.

Termin rozpoczęcia zajęć: zwykle listopad bieżącego roku szkolnego.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w siedzibie Poradni w Krakowie przy ul. Zakątek 2.

Prowadzące zajęcia: mgr Barbara Michałowska i mgr Agata Solak.