SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Zapraszamy na nową grupę socjoterapeutyczną „Oswoić stres”, która skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej (klasy I-III). Celem warsztatów będzie przede wszystkim nauka sprawdzonych metod oraz technik relaksacyjnych, mających na celu zminimalizowanie stresu w codziennym funkcjonowaniu.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby, które:

  • często stresują się na wielu płaszczyznach życia ( w szkole, podczas kontaktów z rówieśnikami itp.)
  • z powodu stresu nie podejmują niektórych czynności (np. unikają wystąpień publicznych)

Dodatkowo, proponuje się konsultacje dla rodziców dzieci objętych pomocą terapeutyczną.

Prowadząca zajęcia: mgr Elżbieta Korzyńska-Stefaniak