SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Grupa terapeutyczna „TRUDNE DZIECKO?” przeznaczona jest dla uczniów I – III klas szkoły podstawowej, którzy:

 • mają trudności z respektowaniem poleceń
 • szybko ulegają bodźcom rozpraszającym uwagę
 • są impulsywne
 • mają trudności z przestrzeganiem obowiązujących norm i zasad
 • słabo radzą sobie z wyrażaniem emocji
 • nie umieją nawiązywać i utrzymywać prawidłowych relacji rówieśniczych.

Zajęcia odbywają się na terenie poradni, w cyklu 10-15 spotkań, raz w tygodniu, trwają 1,5 godz. i prowadzone są przez pedagoga z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami dziecięcymi. Podczas zajęć praca skupiona jest m.in. na: integracji dzieci, budowaniu współpracy, rozpoznawaniu i nazywaniu przez nie uczuć.  Uczestnicy poznają sposoby na radzenia sobie w sytuacjach złości, nabywają umiejętność wyciszania się, rozwiązywania konfliktów w sposób bezpieczny dla nich i dla innych. Uczą się nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje rówieśnicze. Punkt wyjścia zawsze stanowi zbiór wspólnie ustalanych zasad i znajomość konsekwencji za ich nie przestrzeganie. Dzięki temu dzieci uczą się funkcjonować w określonych ramach, dokonywać wyboru i brać odpowiedzialność za swoje postępowanie. Wszelkie pozytywne zachowania i reakcje uczestników są wzmacnianie pochwałą lub drobną nagrodą, co bardzo skutecznie wpływa na ich utrwalanie.  W pracy terapeutycznej wykorzystywane są różne formy, techniki i metody, m.in. ćwiczenia i zabawy integracyjne, burza mózgów, swobodna ekspresja słowna, artterapia, praca w parach i grupach, relaksacja, scenki dramowe, zabawy ruchowe.

Prowadząca zajęcia: mgr Iwona Stec.