SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

BIP
  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych z deficytem koncentracji uwagi nastawiona jest na psychoedukację rodziców. Stanowi zamkniętą grupę rodziców, spotkania odbywają się przez 10 tygodni, o stałej porze, w określonym dniu tygodnia. Omawiane są najważniejsze cechy związane z nadpobudliwością, impulsywnością oraz trudnościami w koncentracji. Rodzice poznają różne sposoby radzenia sobie z objawami nadruchliwości  i dekoncentracji, wymieniają się również swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Niezależnie od udziału w grupie rodzice mogą umawiać się na indywidualne spotkania, dotyczące ich osobistej sytuacji, funkcjonowania dziecka i ich samych w roli rodzica.

Prowadzące zajęcia: mgr Joanna Malinowska i mgr Marta Śleboda.