SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Na spotkaniu  z doradcą zawodowym młodzież poznaje między innymi swoje predyspozycje poznawcze i osobowościowe do wykonywania określonych zawodów. Za pomocą narzędzi testowych diagnozowane są zasoby uczniów, które stanowią podstawę do podjęcia właściwej decyzji zawodowej. Uczeń odbywa rozmowę doradczą, we współpracy ze specjalistą tworzy swój plan edukacyjno-zawodowy.

Spotkanie dla uczniów, którzy nie brali udziału w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym SPPPPK w swojej macierzystej szkole trwa 2 godziny. Spotkanie dla młodzieży uczestniczącej wcześniej w zajęciach grupowych może odbyć się w parach i trwa 2,5 godziny.

Młodzież, która przychodzi na spotkanie bez rodzica / prawnego opiekuna koniecznie musi na nie przynieść pisemną zgodę rodzica na uczestniczenie w konsultacji i udostępnienie numeru PESEL w celu przetworzenia danych przez poradnię.

Konsultacje realizowane są bezpłatnie na terenie poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu. Młodzież proszona jest o JAK NAJSZYBSZE zgłaszanie się, aby poradnia mogła zagwarantować dostępność terminów.

Zapotrzebowanie uczniów na konsultacje indywidualne przyjmowane są na bieżąco przez sekretariat pod numerem poradni 12 422 27 12 lub bezpośrednio drogą elektroniczną u prowadzącej.

Możliwe jest także zgłoszenie przez macierzystą szkołę grupy zainteresowanych uczniów poprzez przekazanie listy nazwisk. Osoba zgłaszająca, na przykład pedagog szkolny, stałsby się pośrednikiem pomiędzy uczniami a doradcą zawodowym w poradni.

Dodatkowych informacji udziela mgr Michalina Markowicz - psycholog, doradca zawodowy.