SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Serdecznie zapraszamy na konsultacje wszystkich nauczycieli i pedagogów ze szkół objętych opieką naszej poradni. Naszym celem jest udzielenie Państwu pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Na spotkaniu udzielamy wsparcia w pracy z dzieckiem mającym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się, wspieramy nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, a także porad w sprawach wychowawczych.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom istnieje możliwość:

  • indywidualnych porad i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów na terenie przedszkola/szkoły

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie poradni albo poprzez prośby złożone drogą elektroniczną skierowane indywidualnie do poszczególnych  pracowników. Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.

  • indywidualnych porad i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów na terenie naszej poradni

Informacji o planowanych konsultacjach na terenie poradni należy szukać w Aktualnościach