SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Jesteśmy placówką publiczną, oświatową, której głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Zajmujemy się dziećmi od urodzenia do ukończenia edukacji. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych bezpłatnych usług. 

Stała oferta

Oferta dodatkowa

Warunkiem przyjęcia dzieci do poradni jest wcześniejsze zgłoszenie przez rodziców/prawnych opiekunów oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie diagnozy (na miejscu). Skierowanie lekarskie nie jest wymagane.

Rodziców zgłaszających się z dziećmi na badanie w poradni prosimy o przyniesienie ze sobą:
•    numeru PESEL dziecka i książeczki zdrowia (w przypadku, gdy jest to pierwsza wizyta)
•    opinii szkolnej opisującej aktualne funkcjonowanie dziecka
•    opinii z innych placówek specjalistycznych, zaświadczeń lekarskich
•    zeszytów szkolnych