SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)PRACOWNICY FILII W SKALE

mgr Agata Solak - kierownik filii, psycholog 
mgr Leszek Dedio - psycholog
mgr Anna Stanisławczyk- pedagog
dr Halina Pawłowska-Jaroń - logopeda
mgr Elżbieta Korzyńska-Stefaniak - pedagog
Irena Baranek - sekretariat

Więcej informacji o pracownikach