SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Jesteśmy placówką publiczną, oświatową, której głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy. W naszej ofercie znajduję się:

 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • efektywna nauka  - dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i gimnazjalistów
 • neuroterapia – biofeedback
 • doradztwo zawodowe – grupowe spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (na terenie szkoły)
 • doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (na terenie poradni)
 • badania przesiewowe logopedyczne  (na terenie szkół)
 • badania przesiewowe „Platforma Badania Zmysłów” Mówię, Słyszę (na terenie szkół)
 • porady wychowawcze i konsultacje dla rodziców
 • prelekcje dla rodziców
 • konsultacje i warsztaty dla nauczycieli