SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

BIP
 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)



Zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, artykulacji i komunikacji, takimi jak:

 • dyslalie
 • opóźniony rozwój mowy
 • niezakończony rozwój mowy
 • jąkanie
 • afazje   
 • inne zaburzenia

Prowadzimy konsultacje logopedyczne indywidualne i grupowe dla nauczycieli i rodziców, a także badania przesiewowe  pod kątem wczesnego wykrywania wad wymowy.

Badania przesiewowe.