SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

BIP
  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)(…) mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi (…) Janusz Korczak

Terapia pedagogiczna jest celowym oddziaływaniem wobec dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( m.in. uczniowie mający dysleksję, dysortografię, dysgrafię, deficyty w zakresie percepcji wzorkowej, słuchowej). Oddziaływania te mają na celu zmniejszenie lub złagodzenie deficytów rozwojowych oraz wzmacnianie funkcji, które są u dziecka dobrze rozwinięte.

Główne założenia terapii pedagogicznej:

  • usprawnianie funkcji wzrokowych
  • usprawnianie funkcji słuchowych
  • usprawnianie funkcji grafomotorycznych
  • usprawnianie umiejętności szkolnych (z zakresu czytania, pisania, liczenia)