SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)W poradni działa powołany przez dyrektora zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W jego skład wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m.in.:

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • logopedzi (w tym neurologopeda)
  • inni specjaliści (terapeuta SI, terapeuta BFB, psychoterapeuta i inni)

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mają przede wszystkim na celu pobudzanie zarówno rozwoju psychoruchowego, jak i społecznego dziecka. Rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą zawsze skorzystać z wsparcia psychologicznego w naszej placówce w formie konsultacji z rodzicami.