SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Po wejściu w życie ustawy o obowiązku szkolnym dla dzieci sześcioletnich (tekst tej ustawy dostępny na stronie: www.6latki.men.gov.pl (wstawione hiperłącze), wielu rodziców zadaje sobie pytanie, czy 6 lat, to nie zbyt wcześnie, aby ich pociechy stawały u progu szkoły. Pojawiają się wątpliwości czy moje dziecko jest wystarczająco dojrzałe na uczęszczanie do pierwszej klasy, czy sobie poradzi, czy sprosta wymaganiom? Często wtedy rodzice od razu kierują się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, by to specjaliści ocenili zasadność stawianych pytań. Jest to właściwe działanie, choć warto wcześniej przekonać się czy istnieją podstawy do diagnozy w poradni, rozwiązując poniższą ankietę.

 Pobierz ankietę

Jeżeli w połowie „klasy 0” na większość pytań można z pełnym przekonaniem odpowiedzieć „tak”  oznacza to, że dziecko jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w pierwszej klasie. Im więcej odpowiedzi „nie”, tym bardziej prawdopodobne jest, że przedszkolak będzie wymagał dodatkowych ćwiczeń przygotowujących do nauki, a nawet odroczenia obowiązku szkolnego. Wówczas należy zgłosić  się do poradni psychologiczno-pedagogicznej (publicznej rejonowej lub niepublicznej), gdzie zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza. Bardzo ważne jest także, by na takie badanie przynieść opinię od aktualnego wychowawcy dziecka.

By nie tracić czasu w oczekiwaniu na termin wizyty w poradni, warto od razu rozpocząć pracę z dzieckiem w obszarach, w których przejawia trudności. Taka „praca” może być wspaniałą zabawą dla dziecka i formą wspólnego spędzania czasu z rodzicem. Wskazówki do ćwiczeń kształtujących gotowość szkolną zamieszczamy poniżej.

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • sprawdź, czy wzrok i słuch dziecka funkcjonuje prawidłowo
 • proponuj dziecku ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe z elementami rzutu, chwytania, toczenia i celowania, które wyrabiają ogólną kondycję fizyczną i koordynację wzrokowo-ruchową
 • wprowadź do zabawy także gimnastykę buzi i języka
 • tańcz i śpiewaj z dzieckiem
 • ucz dziecko samodzielności, nie wyręczaj w zapinaniu guzików, sznurowaniu butów, czynnościach higienicznych itp.
 • dbaj o zdrowie dziecka

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE MOWY

 • do dziecka należy mówić powoli, wyraźnie, poprawnie pod względem wymowy i form gramatycznych
 • zwróć uwagę na sposób oddychania dziecka (buzią czy przez nos), na jego język, wargi, policzki, podniebienie miękkie i ułożenie zębów
 • nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia, lecz słuchać uważnie jego wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania
 • czytaj dziecku jak najwięcej książek od samego początku, samemu bawiąc się czytaniem - modeluj głos, zmieniaj intonację
 • rozmawiaj z dzieckiem o przeczytanej treści, zachęcaj je do formułowania wniosków

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE MOTORYKI RĄK

 • zwracaj uwagę na prawidłowy sposób ułożenia kartki papieru, postawę ciała, ułożenie dłoni i chwyt narzędzia pisarskiego podczas rysowania
 • kształtuj nawyki ruchowe związane z pisaniem poprzez zakreskowywanie pól rysunku liniami pionowymi (z góry na dół), poziomymi (od lewej do prawej), ukośnymi, falistym, kolistymi (w kierunku przeciwnym do ruchu zegara)
 • usprawniaj współdziałanie ręki i oka poprzez ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową (rysowanie po śladzie, kalkowanie rysunków, itp.)
 • zachęcaj dziecko do kolorowania, malowania i wszelkich innych prac plastyczno-manualnych, z których może powstać domowa galeria
 • zachęcaj dziecko do rysowania szlaczków geometrycznych i znaków literopodobnych o różnym stopniu trudności na różnych formatach i różnymi technikami (kredkami w bloku, farbami na brystolu, itp.)
 • zwiększaj szybkość i precyzję ruchów rąk (lepienie z plasteliny, wycinanie za pomocą właściwych nożyczek dla lewo- lub praworęcznych, pomoc przy wyrabianiu ciasta, nawlekanie koralików, zapinanie guzików, wydzieranie palcami i naklejanie, itp.)

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE ROZWOJU POZNAWCZEGO

 • wzbudzaj ciekawość dziecka i jego motywację do nauki, poszerzaj wiedzę o otaczającym świecie
 • ćwicz koncentrację uwagi dziecka przy wszelkiego rodzaju grach wymagających skupienia (memory, warcaby, gry planszowe, bierki, itp.)
 • proponuj dziecku układanki, klocki, puzzle, domina
 • ucz dziecko na pamięć prostych wierszyków, wyliczanek i rymowanek

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
I WZROKOWEJ

 • baw się z dzieckiem w szukanie lub w tworzenie rymów (półka-bułka)
 • szukaj razem z nim wyrazów zawierających wybrane sylaby i głoski na początku wyrazu, w środku, na końcu wyrazu (np. „ło” - łokieć, łopata, wesoło, krzesło, czoło, „a” - akwarium, lato, litera, itp.)
 • układaj „łańcuch wyrazów" (podajemy dziecku wyraz, z którego ono wyodrębnia ostatnią głoskę i szuka wyrazu na tę głoskę, np. kogut - traktor - radio)
 • proponuj zabawy w szukanie różnic między obrazkami, wyszukiwanie figur geometrycznych, z jakich składają się obiekty na obrazkach, puzzle

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE NAUKI MATEMATYKI

 • porównuj z dzieckiem przedmioty ze względu na różne parametry, układaj z nim rzeczy w szeregach od… do…
 • utrwalaj umiejętności dziecka w zliczaniu w zakresie 10 (należy dodawać, odejmować w pamięci lub na klockach, patyczkach)
 • licz razem z dzieckiem przy grach, gdy rzuca kostką, w dominie, itp.
 • zabawy drewnianymi klockami, układanki wg wzoru, dopasowywanie figur do otworów pomagają
  w poznawaniu kształtów geometrycznych
 • ucz dziecko rozróżniania lewej i prawej strony ciała oraz określania położenia przedmiotów i osób względem siebie

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE EMOCJI I MOTYWACJI

 • wyrabiaj w dziecku wytrwałość i umiejętność doprowadzanie pracy do końca, stosuj przy tym właściwy dobór zajęć, stopniuj ich trudność
 • wyrabiaj odporność na trudne sytuacje problemowe, zachęcaj dziecko do pokonywania zaistniałych trudności
 • wzmacniaj wiarę w siebie i poczucie własnej wartości poprzez stwarzanie dziecku okazji do odnoszenia samodzielnie wypracowanych sukcesów
 • zapewniaj dyskretną pomoc
 • chwal nawet za drobne osiągnięcia, nagradzaj także włożony wysiłek, a nie jedynie efekty

STYMULOWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 • stosuj konsekwentne i jasne metody wychowawcze tak, aby dziecko nie miało kłopotów
  z dostosowaniem się do nakazów i zakazów
 • na sytuacjach z dnia codziennego lub na podstawie literatury, bajek objaśniaj dziecku podstawowe normy i reguły społeczne
 • w życiu codziennym stosuj zwroty grzecznościowe i inne nawyki kulturalne, zachęcaj dziecko do ich naśladowania
 • ucz dziecko czekać na swoją kolej
 • zapewniaj dziecku wystarczającą ilość kontaktów z rówieśnikami, aby nauczyło się współżycia w grupie
 • zachęcaj dziecko do dzielenia się i poszanowania cudzej własności
 • podczas gier i zabaw wdrażaj dziecko do spokojnego przyjmowania porażek